In de biologische landbouw werken we waar nodig met paardentractie voor een betere bodemstructuur.

We verbouwen biologische granen: haver, tarwe, rogge, gerst, spelt en lupine.

Deze teelt is gedeeltelijk in samenwerking met Natuurmonumenten.  Zo kan er een grote variatie aan gewassen worden geteeld, met een hoge landschappelijk toegevoegde waarde.


De akkerbouw bevindt zich op Midden Heuven rond het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, gemeente Rheden en op de Lappendeken bij de parkeerplaats van ‘De Carolina Hoeve’, vanaf De Steeg richting de Posbank.

 

Biologische landbouw

Biologische boerderij ‘De Wolfskuil’